Järgmise vastuvõtu alguseni aega
0 Päevad
0 Tunnid
0 Minutid
0 Sekundid

Rakendusfüüsika

Kui on üks eriala, mis avaradab maailmapilti ja aitab mateeriat paremini mõista, siis on see rakendusfüüsika.

See universaalne distsipliin on parimaks baasiks ükskõik millise insenertehnilise või loodusteaduse erialaga süvitsiminekuks.

Rakendusfüüsika annab hea analüüsivõime ja silmaringi loodus-, reaal- ja täppisteadustes. Õpitakse füüsikat selle kõige laiemas tähenduses  – astrofüüsikat, biomehaanikat, elastsusteooriat, majandusfüüsikat, arvutusmeetodeid, matemaatikapakette jne.

Esita avaldus

Maapõueressursid

Maapõueressursside tudeerijana saad läbipuuriva pilgu – sa näed, milliseid varasid ja võimalusi maakoor endas peidab.

Kuidas uusi maapõuerikkusi avastada ja mis tehnoloogiaga neid kaevandada? Kuidas kaevandatud alad taastada ja keskkonnaohtusid vältida? Milline saab olemas selle valdkonna tulevik? Geoloogia uurib maapõue ehitust, selle omadusi ja ressursside paiknemist. Mäendus leiab parimad tehnoloogiad, mis võimaldavad maapõueressursid ühiskonnale kättesaadavaks teha.

Esita avaldus

Teedeehitus ja geodeesia

Teedeehituse eriala õppides avad endale ukse elutähtsasse valdkonda.

Majanduse aluseks – nii täna kui tulevikus – on kvaliteetne infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad.

Tee- ja sillaehituse tudeng õpib nende projekteerimist, ehitamist ning hooldamist, ehitustööde juhtimist, liikluskorraldust ja -ohutust ning teedevõrgu planeerimist.

Ehitusgeodeesia valdkond tegeleb nii teede kui hoonete ehituses vajalike mõõdistustega.

Lisaväärtusena saab kaasa ka head teadmised teistes ehitusega seotud alusainetes.

Esita avaldus

Meretehnika ja väikelaevaehitus

Väikelaevaehitus on suurem teadus kui nimest järeldada võiks.

Seda õppides saad põhjalikud teadmised väikelaevade ehitusest, merel ja rannikul kasutatavatest elektroonikaseadmetest ning võimaluse ise disainida erinevaid veesõidukeid lainelauast töölaevadeni.

Suur osa erialaaineid – alates kujutavast geomeetriast lõpetades valmistustehnoloogiatega – on seotud praktilise õppega. Lõpetaja on laia ettevalmistusega, tehnoloogiaid ja turgu tundev insenertehniline spetsialist.

Esita avaldus

Arhitektuur

TalTechi arhitektuuriõpe teeb sinust julge unistaja, kellel on olemas ka praktilised oskused oma visiooni elluviimiseks.

Õppekava pöörab võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui praktikale. Viieaastase õppe järel antakse lõpetajale arhitektuurimagistri kraad.

Õpingud koonduvad kolme põhjaliku meistriklassi ümber – elamute projekteerimine, ühiskondlike hoonete projekteerimine ja linnaplaneerimine.

Sinu pühendumine on võti, mis avab väravad rahvusvaheliseks karjääriks nii erinevates büroodes, uurimisasutustes kui žüriides.

Esita avaldus

Inseneriteaduskond

Meie teaduskonna lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus – töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on lõpetajaid. Tule õppima inseneriteaduskonda ja teed seeläbi kindla investeeringu oma tulevikku!

Avasta rohkem

Loodusteaduskond

21. sajandi makro-, mikro- ning nanotehnoloogiad nõuavad kõrget kompetentsi füüsikas, keemias ja bioloogias. Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents. Meie kolm mitmekülgset õppekava pakuvad lõpetajatele võimalust jätkata nii akadeemilisema kui praktilisema suunitlusega magistriõppes või asuda pärast kolmeaastast bakalaureuseõpet erialasele tööle.

Avasta rohkem

Majandusteaduskond

TalTechi uuenenud majandusteaduskonnast saad Eesti parima kõrghariduse majanduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Pöörame õppetöös võrdselt tähelepanu nii teoreetilistele teadmistele kui praktikas vajaminevatele oskustele. Meie õppejõududeks on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased ning oma valdkonna silmapaistvad praktikud Eestist ja välisriikidest. Tule õppima TalTechi majandusteaduskonda ja saad Eesti tööjõuturul kõrgelt hinnatud diplomi!

Avasta rohkem

IT-teaduskond

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna kiire areng mõjutab kõiki elualasid. IKT õppimine on seetõttu väga universaalne valik, mis jätab kõik võimalused hilisemaks kitsamaks spetsialiseerumiseks. Üliõpilastel on võimalik asuda õppima TalTechi ja IT Kolledži ühiselt välja töötatud õppekavade järgi, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TalTechi teadusliku võimekusega. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ning töökohti paljud Eesti ja välismaised ettevõtted. Nii on võimalik saada erialane töökogemus juba õpingute ajal.

Avasta rohkem

Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia (EMERA) on ainus omalaadne merendusalast rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet andev ja erialaseid uuringuid viljelev kompetentsikeskus Eestis. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle 90% maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida EMERA-s õpetatavad erialad pakuvadki. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest, veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni ning väikelaevaehitusest ettevõtluse ja elamusmajanduseni.

Avasta rohkem

Inseneriteaduskond

Meie teaduskonna lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus – töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on lõpetajaid. Tule õppima inseneriteaduskonda ja teed seeläbi kindla investeeringu oma tulevikku!

Avasta rohkem

Loodusteaduskond

21. sajandi makro-, mikro- ning nanotehnoloogiad nõuavad kõrget kompetentsi füüsikas, keemias ja bioloogias. Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents. Meie kolm mitmekülgset õppekava pakuvad lõpetajatele võimalust jätkata nii akadeemilisema kui praktilisema suunitlusega magistriõppes või asuda pärast kolmeaastast bakalaureuseõpet erialasele tööle.

Avasta rohkem

Majandusteaduskond

TalTechi uuenenud majandusteaduskonnast saad Eesti parima kõrghariduse majanduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Pöörame õppetöös võrdselt tähelepanu nii teoreetilistele teadmistele kui praktikas vajaminevatele oskustele. Meie õppejõududeks on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased ning oma valdkonna silmapaistvad praktikud Eestist ja välisriikidest. Tule õppima TalTechi majandusteaduskonda ja saad Eesti tööjõuturul kõrgelt hinnatud diplomi!

Avasta rohkem

IT-teaduskond

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna kiire areng mõjutab kõiki elualasid. IKT õppimine on seetõttu väga universaalne valik, mis jätab kõik võimalused hilisemaks kitsamaks spetsialiseerumiseks. Üliõpilastel on võimalik asuda õppima TalTechi ja IT Kolledži ühiselt välja töötatud õppekavade järgi, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TalTechi teadusliku võimekusega. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ning töökohti paljud Eesti ja välismaised ettevõtted. Nii on võimalik saada erialane töökogemus juba õpingute ajal.

Avasta rohkem

Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia (EMERA) on ainus omalaadne merendusalast rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet andev ja erialaseid uuringuid viljelev kompetentsikeskus Eestis. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle 90% maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida EMERA-s õpetatavad erialad pakuvadki. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest, veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni ning väikelaevaehitusest ettevõtluse ja elamusmajanduseni.

Avasta rohkem

Miks just TalTech?

Kindel töökoht

TalTechi lõpetanud spetsialistide vastu on nii kodu- kui välismaisel tööturul suur nõudlus. Pärast diplomi saamist ootavad sind ammendamatud võimalused karjääri tegemiseks.

Kõrgem sissetulek

Vilistlaste keskmine sissetulek on Eesti suuremate ülikoolide lõpetajatest kõrgeim.

Praktiline kogemus

Paneme TalTechis lisaks teoreetilisele õppele suurt rõhku ka praktilisele poolele. TalTechist saad nii vajalikud erialateadmised kui ka kasuliku praktilise kogemuse ning oskused.

Aktiivne tudengielu

Kümned huviklubid, sajad noorteüritused ja mitmekülgsed sportimisvõimalused – tegevusi, uusi tutvusi ning põnevaid kogemusi leiad ka õppetööst vabal ajal.

Miks just TalTech?

Kindel töökoht

TalTechi lõpetanud spetsialistide vastu on nii kodu- kui välismaisel tööturul suur nõudlus. Pärast diplomi saamist ootavad sind ammendamatud võimalused karjääri tegemiseks.

Kõrgem sissetulek

Vilistlaste keskmine sissetulek on Eesti suuremate ülikoolide lõpetajatest kõrgeim.

Praktiline kogemus

Paneme TalTechis lisaks teoreetilisele õppele suurt rõhku ka praktilisele poolele. TalTechist saad nii vajalikud erialateadmised kui ka kasuliku praktilise kogemuse ning oskused.

Aktiivne tudengielu

Kümned huviklubid, sajad noorteüritused ja mitmekülgsed sportimisvõimalused – tegevusi, uusi tutvusi ning põnevaid kogemusi leiad ka õppetööst vabal ajal.