Kirjuta ise oma tulevikule stsenaarium!

Eesti IT-kompetentsi keskuses saad õppida kõiki IT valdkondi tipptasemel. TalTechi IT-teaduskonnas astud tulevikku juba täna.

Tutvu erialadega

Fakt: Päev Veenusel kestab kauem kui sealne aasta.

Tutvu erialadega

Arvutisüsteemid

Näed end tulevikus mõne suurettevõtte IT-direktorina või mitmel kontinendil tegutseva IT-firma juhina? Või oled nakatunud ettevõtjapisikuga ning tahad oma nutika vidina või programmikoodiga murda otse ärimaailma tippu? Sel juhul õpetab arvutisüsteemide eriala sulle selgeks, kuidas arendada riist- ja tarkvara integreeritud lahendusi erinevatele seadmetele ja süsteemidele, nutikelladest kuni isesõitvate autode ja tehaste automatiseeritud tootmisliinideni.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Informaatika

Informaatika õppimine on üks universaalsemaid valikuid, kuna IT ja selle keskmes oleva tarkvara tähtsus suureneb kõikides eluvaldkondades. IT pole ammu enam “patsiga poiste” pärusmaa, vaid kui tunned informaatikat, võid edasi liikuda mistahes elualale meditsiinist panganduseni. Uuri edasi, mida TalTechi informaatika erialal sinu tulevikule pakkuda on!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

IT-süsteemide administreerimine

IT-süsteemid on iga ettevõtte “südameks”, mille töövõime mõjutab kogu ettevõtte toimimist. Neid süsteeme on vaja juhtida ning ettevõtte ellujäämise küsimuseks on paljuski nende täpne ja selge töötamine. Kui sind huvitab IT ning soovid õppida praktilist eriala, mis tagab tulevikus ka tubli sissetuleku, siis uuri lähemalt, mida IT-süsteemide administreerimise õppekaval sulle pakkuda on!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

IT-süsteemide arendus

Mitmed tehnoloogia- ja iduettevõtjad on tunnistanud, et Eestis on täna puudu umbes 1000-3000 heal tasemel arendajat. IT süsteemide arenduse õppekava põhjal just selliseid hinnatud spetsialiste õpetataksegi. See on eriala, mille lõpetajate keskmine palk on võrreldes riigi keskmisega vähemalt kahe- kolmekordne ning mille läbinutel on tee valla väga paljudesse tehnoloogiaettevõtetesse. Tee kindel investeering oma tulevikku ning tule õppima IT süsteemide arendust!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Küberturbe tehnoloogiad

Arvutite ja infotehnoloogiliste lahenduste integreerimine teistesse süsteemidesse kasvab plahvatuslikult – mõtle näiteks kasvõi asjade interneti, tarkade majade või isesõitvate autode peale. Üliolulised objektid on ka riiklikult elutähtsad IT-süsteemid, olgu selleks siis infotehnoloogia juhitav elektritaristu või side- ja kommunikatsioonivõrk. Küberruumi turvalisus mõjutab üha otsesemalt reaalse maailma toimimist. Kui tahaksid tulevikus olla kübermaailma kõrgelt hinnatud valvur ja korrakaitsja, tule õpi küberturbe tehnoloogiaid!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Äriinfotehnoloogia

Ettevõtete juhid kurdavad sageli, et nende jaoks on IT-inimeste jutt kui hiina keel, millest parimal juhul suudetakse mõista veerandit. Äriinfotehnoloogia just seda “hiina keelt” õpetabki: suudad aru saada äri poole vajadustest ja tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelepruuki ning vastupidi. Äriinfotehnoloogia eriala annab sulle oskuse teha majanduslikult perspektiivikaid IT-lahendusi ja –rakendusi (ning siinkohal ei pea me silmas mobiiliäppe!). Ning jah, arvasid õigesti, kogenud süsteemiarendaja või IT-projektijuhi palk on väga korralik.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Arvutisüsteemid

Kui programmeerimisest jääb sulle väheks ja tunned, et tahad IT-valdkonnas palju rohkem ära teha, siis tutvu arvutisüsteemide õppekavaga kindlasti edasi. Siin saab sinust laia silmaringiga tippspetsialist, kes suudab mõista, formuleerida ja lahendada arvutitel põhinevate süsteemide loomise, arendamise ja haldamisega seotud keerukaid ülesandeid. Meie lõpetajad töötavad kõige suuremat väljakutset pakkuvatel IT-aladel!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Digimuutused ettevõttes

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud. Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

E-riigi tehnoloogiad ja teenused

Selle õppekava lõpetajad on tulevased avaliku sektori juhid, eestvedajad ja spetsialistid, kes mõistavad äriprotsesse ja avalikku haldust ning on võimelised juhtima infosüsteemide ja tarkvara arendust e-riigi lahenduste loomisel. Õppekava hõlmab nii riigi haldusprotsesse, õigusregulatsioone, teenuseid kui ka tarkvaratooteid. Samuti pakub õppekava võimalikke uurimisteemasid ja -projekte, näiteks ärisektorile vajalikke uuringuid e-riigi valdkonnast. Nii aitame luua koostöövõimalusi e-riigi tehnoloogiate labori, riigi IT-asutuste ja avaliku sektori organisatsioonide vahel.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate (Communicative Electronics) õppekava eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes oskavad uurida ja luua arukaid elektroonseid tehissüsteeme ja nende komponente, tunnevad nende elektrilisi ja füüsikalisi tööprintsiipe, kommunikatsioonitehnikat, signaalitöötlust ja valmistamistehnoloogiaid. Vastavalt eriõppe valikutele saavad üliõpilased spetsialiseeruda kommunikatsiooni elektroonika või kognitiivsete seadmete ja süsteemide projekteerimisele, rakendamisele, haldamisele ja arendamisele.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Informaatika

TalTechis magistritasemel informaatika õppimine annab tarkvaraarenduse oskusega spetsialistile lisateadmised kaasaegsetest tarkvaratehnoloogiatest ning oskused teha keerulisemaid arendustöid. See on tarkvaraarenduse meistriklass! Informaatika magistriõpe eeldab sisseastujalt IKT bakalaureusekraadi või sellele lähedase valdkonna haridust, programmeerimisoskust ning ka mõningast tarkvaraarenduse kogemust. Kuna osad loengud toimuvad inglise keeles, peaksid seda valdama heal tasemel.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Infosüsteemide analüüs ja kavandamine

Viimastel aastatel on tarkvaraarenduses toimunud suured muudatused. Kui seni oodati tarkvaraarendajalt programmeerimiseks tarvilikke teadmisi (nt programmeerimiskeeled) ja erinevate programmeerimistehnikate valdamist, siis tänu võimsate instrumentaalvahendite arengule on vahetu kodeerimine asendunud disaini ning arhitektuuri analüüsimise ja projekteerimisega. Analüütikute töö tõhusus on eelduseks kogu järgnevale tarkvaraarendusele.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Küberkaitse

Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava on TalTechi ja TÜ ühendõppekava, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus. Õppekava eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud peaerialale. Eriala annab hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Meditsiinitehnika ja -füüsika

Tegemist ei ole meditsiinilise erialaga, vaid inseneriõppega, ning ainuke tulevane väljund ei ole haiglas töötamine, vaid selle eriala vilistlastelt oodatakse eelkõige innovaatiliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist, mida saab kasutada ka igapäevaelus. Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika ühendab endas insenerialad, füüsika, bioloogia ja meditsiini: saad spetsiifilise meditsiinitehnika- ja terviseinseneeria alase hariduse.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tervishoiutehnoloogia

Tervishoid on läbimas tehnoloogilist murrangut. Inimeste ootused tervisesüsteemile ja vajadused teenuste järele kasvavad pidevalt. Tehnoloogia pakub võimalusi tervishoidu parandada – muuta seda kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Samas ei ole digitaalsed lahendused veel piisavat kasutust leidnud ning seda on vaja parandada. Tervishoiutehnoloogia õppekava koolitabki tervishoiu muudatuste juhte – inimesi, kes oskavad uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius välja töötada ja edukalt kasutusse viia. Rahvusvaheline õppekava annab interdistsiplinaarsed teadmised ja oskused innovatsioonist ning tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste juurutamisest.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Äriinfotehnoloogia

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks infotehnoloogiat uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste. Äriinfotehnoloogid suudavad nii majanduse kui ka IT valdkonda tundes analüüsida, modelleerida, mõõta, optimeerida ja arvutiseerida ettevõtte äriprotsesse. Suudavad pakkuda innovaatilisi infotehnoloogilisi lahendusi ettevõtte äriprotsesside kaasajastamiseks ja on võimelised kavandama, planeerima ja juhtima infosüsteemide arendusprojekte. Eelkõige on neil potentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tarkvaratehnika (TTÜ ja Tartu ülikooli ühisõppekava, vastuvõtt TÜs)

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!