fbpx

Tutvu erialadega

 • Avalik haldus ja riigiteadused

  “Ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha oma riigi jaoks,” ärgitas USA president John F. Kennedy oma kaasmaalasi käituma üldsuse huvides. Sellesse mõtteterasse on kokku võetud ka avaliku halduse ja riigiteaduste eriala tuum: õpetada sotsiaalse närviga noori panustama ühiskonna arengusse. Kuidas riik toimib, kuidas erinevad institutsioonid aitavad kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele, kuidas sünnivad riiklikud poliitikad, millised on riigi ja omavalitsuste ülesanded ja kuidas vältida korruptsiooni on vaid laiemad märksõnad, mida homse ühiskonna loojad ja kujundad TTÜ-s õpivad.

  Loe lähemalt

  Rakenduslik majandusteadus

  Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Mõtesta sisuline majandus enda jaoks ja õpi rakenduslikku majandusteadust.

  Loe lähemalt

  Ärindus

  Ärinduse õppekaval arendad endas ettevõtlikkust ja õpid ärimaailma jaoks ülivajalikke oskusi ning teadmisi. See loob aluse karjääri kujundamisel, sest ärinduse lõpetanud noored suunduvad tööle väga erinevatesse valdkondadesse. Eriala on tugevaks ettevalmistuseks, et tulevikus võtta oma õlgadele ka juhi vastutus.

  Loe lähemalt

  Õigusteadus

  “Universaaljuristide” aeg on möödas. Kõigele keskendumine ei anna eelist üheski valdkonnas. Edueelise annab ühele valdkonnale keskendumine ja selle põhjalik tundmaõppimine. TTÜ õiguse instituudis saab bakalaureuseõppes spetsialiseeruda EL ja rahvusvahelisele õigusele ning rahvusvahelistele suhetele. Sul on võimalik võtta erinevaid valik- ja vabaaineid ka teistest õppekavadest, mille abil end ette valmistada juba magistritasemel spetsialiseerumiseks. Õpe toimub inglise keeles. Uuri lähemalt, mida TTÜ õigusteaduse erialal sulle pakkuda on.

  Loe lähemalt

  Rahvusvaheline ärikorraldus

  Kas teadsid, et kui keegi jaapanlase ulatatud visiitkaardi niisama taskusse pistab või kohtumispaika maha unustab, on vastastikusel äril ilmselt kriips peal? Või seda, et Suurbritannial on maailma pikim maksuseadustik? Kui sul tiksuvad peas vägevad äriideed, millele kodumaa piirid suure tõenäosusega kitsaks jäävad, tule õpi rahvusvahelise ärikorralduse peeneid nüansse.

  Loe lähemalt
 • Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

  Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõpe keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele suurtele küsimustele: kuidas tagada, et Eesti jääb püsima ja riik suudab üha vähemate ressurssidega teha üha olulisemad asju üha paremini? Ja kuidas saab Eesti sugune väike rahvusriik panustada suurte üleilmsete megatrendidega – kliimasoojenemine, migratsioon, digitaliseerimine jne – kaasnevate väljakutsete lahendamisse? Koostööl põhinev juhtimine ja sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamine on täna rahvusvaheliselt ja nii avalikus kui erasektoris enim hinnatud juhtimiskompetentsid, millele magistriõppes keskendumegi.

  Loe lähemalt

  Juhtimine ja turundus

  See õppekava annab sulle, tulevasele juhile, tervikpildi juhtimisest kui protsessist ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest, arendab sinus juhile vajalikke oskuseid ja aitab leida uusi ideid edu saavutamiseks. Samuti läbid turunduse meistriklassi ning omandad oskused müügi ja kliendisuhete juhtimiseks. Erialane tulevik on helge – turundamist ja juhtimist läheb tarvis kõikjal, Eestist Uus-Meremaani, äri-, avalikus ja kolmandas sektoris.

  Loe lähemalt

  Personalijuhtimine

  Personalijuhtimine on majandusülene valdkond. Sõltumata sektorist, ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast on personalitöö oluline osa iga organisatsiooni strateegilises juhtimises. Inimesed on asutuse kalleim vara, õige personalijuhtimine tagab ettevõtte edukuse ning seda ei saa teha robot. Seega võib kindlalt öelda, et personalijuhtimine ei ole niisugune eriala, mille lähemas tulevikus suudaks ära teha tehisintellekt. Õppekavas keskendutakse teadmiste-oskuste andmisele, mis seotud personalijuhtimise põhifunktsioonide kvaliteetsema rakendamisega, mis tagavad nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja parema konkurentsivõime.

  Loe lähemalt

  Rahvusvaheline ärikorraldus

  Oled bioloogiaharidusega direktor? Ajaloodiplomiga ettevõtja? See õppekava on mõeldud neile ärijuhtidele, kelle bakalaureuseharidus ei sisaldanud majanduse ega ärikorralduse teemasid, kuid kes vajavad põhjalikumaid äri- ja juhtimisalaseid teadmisi. Saad siit laiapõhjalise majandushariduse ja süsteemsed ja praktilised, universaalsed teadmised ärist ja juhtimisest. Llisaks tugevad rahvusvahelised kultuuriteadmised ja hea inglise keele oskuse. Juhtimiskogemusega üliõpilastele mõeldud õppeained on koostatud eeldusega, et ülikoolis õpitu rakendatakse kohe ka praktikasse.

  Loe lähemalt

  Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud

  Magistriõppes saad tervikliku ülevaate rahvusvaheliste suhete ning Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute spetsiifikast. Anname teadmised-oskused sotsiaalteaduste ja konkreetselt rahvusvaheliste suhete uurimismeetodite rakendamiseks. Õppekava keskendub Ida-Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna, Euroopa Liidu ning uute julgeolekuohtude arengule muutuvas maailmas. Magistrandisõbralik õppekorraldus võimaldab soovi korral õpingute ajal töötada: õppetöö toimub õhtuti.

  Loe lähemalt

  Rakenduslik majandusteadus

  Õppekava eesmärgiks on anda põhjalik majandusteaduslik haridus koos praktiliste oskustega. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga. Õpingute käigus saad selgeks, kuidas teha mitmemõõtmelist statistilist analüüsi ja kuidas rakendada majandusküsimuste lahendamiseks ökonomeetrilisi meetodeid. Tudeng saab põhjalikud teadmised nii mikro- kui makroökonoomikast ja nende rakendusvõimalustest, süveneme konkurentsiökonoomikasse ja avaliku sektori ökonoomikasse ning uurime ka rahvusvahelise majanduse toimimist.

  Loe lähemalt

  Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused

  Vajadus professionaalsete innovatsiooni ja muutuste eestvedajate ja juhtide järele on tulevikus ainult kasvamas. Tehnoloogiline areng teeb muutuste tsüklid ühiskonnas üha kiiremaks ja meie ette tõusevad pidevalt uued keerukad väljakutsed. Samuti on Eestil on üha suurem ambitsioon olla digitaliseerimise ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut mõistvate ekspertide järele. Nendele peamistele tehnoloogilis- majandusliku arengu ja digitaliseerimise võtmeküsimustele tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava keskendubki.

  Loe lähemalt

  Õigusteadus

  TTÜ õigusteaduse magistriõppe eesmärgiks on koolitada uue põlvkonna juriste, kes tunnevad tehnoloogiaõiguse ja Euroopa õigusruumi tavasid ja praktikat. Me anname laialdased teadmised ühiskonna toimimisest ning õiguse ja õigluse küsimustest, arendame ühiskonna süstemaatilist tundmist, analüütilist mõtlemist ja argumentatsioonivõimet. Õpe toimub inglise keeles.

  Loe lähemalt

  Ärirahandus ja majandusarvestus

  TTÜ on Eesti suurim arvestus- ja rahandusalase hariduse pakkuja ning õppekava on oma erialase süvaõppega Eestis ainulaadne – üliõpilaste seas populaarne ning suurepäraseks hinnatud ka rahvusvaheliste ekspertide poolt. Ärirahanduse ja majandusarvestuse kaval õppides saadud teoreetilised teadmised ja metoodilised oskused teevad sinust kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti, keda vajavad nii finantssektori ettevõtted kui ettevõtete-asutuste majandusüksused. Lisaks anname sulle süsteemse mõtlemise ning analüüsi- ja diskuteerimisoskused, mis aitavad sul edukalt tegutseda kaasaegses rahvusvahelises ärikeskkonnas või jätkata õpinguid doktoriõppes.

  Loe lähemalt
 • Ühisõppekavad partnerülikoolidega

  Public Sector Innovation and e-governance (TTÜ, Leuveni ja Münsteri ülikooli ühisõppekava, vastuvõtt Leuveni ülikoolis)

  Loe lähemalt

  Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine

  Loe lähemalt

  Kutseõpetaja (TTÜ ja Tallinna ülikooli ühisõppekava, vastuvõtt TLÜs)

  Loe lähemalt

TalTechis on aastaringne vastuvõtt!

2019/2020 õppeaastaks saab sisseastumisavalduse Tallinna Tehnikaülikooli õppeprogrammidele SAISis esitada juba 1. novembrist (õppekavadele, kus toimub vastuvõtt ainult riigieksamite või keskhinde baasi) ning kõikidele õppekavadele alates 1. jaanuarist!

ESITA AVALDUS

Tähtsad kuupäevad

1. november

Avalduste esitamine SAISis õppekavadele, mille vastuvõtutingimuseks on riigieksamid või keskmine hinne.

1. jaanuar

Avalduste esitamine SAISis erialaste vastuvõtukatsetega õppekavadele.

28. jaanuar – 3. veebruar

Vastuvõtukatsete esimene periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

11. – 24. märts

Vastuvõtukatsete teine periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

29. aprill – 5. mai

Vastuvõtukatsete kolmas periood (registreerimine TalTechi kodulehel).

17. – 25. juuni kell 12:00

Registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele (bakalaureus).

25. juuni

Konsultatsioonid matemaatika sisseastumiskatsele (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

26. juuni

Matemaatika sisseastumiskatse Tallinnas ja Kohtla-Järvel (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

27. juuni

Eesti keele sisseastumiskatse neile, kellel ei ole sooritatud (või on tulemus alla lävendi) eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksamit (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).

25. juuni – 4. juuli

Avalduste ja dokumentide esitamine TalTechis kohapeal. 4. juulil sulgub avalduste esitamine kl 12 SAISis ja Tehnikaülikoolis kohapeal.

6. – 10. juuli

Vastuvõtukatsete neljas periood (bakalaureus).

9. – 10. juuli

Vastuvõtukatsete neljas periood (magister).

15. juuli

SAISis õppima tuleku kinnitamise lõpptähtaeg.

26. august
Eelnädal – esimene õppetöö nädal esmakursuslastele.

Top